Khám bệnh, vệ sinh phòng dịch cho bệnh nhân tâm thần tại cơ sở Trọng Đức

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế Lâm Đồng, nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh và quản lý bệnh nhân tâm thần tại Cơ sở Bảo trợ xã hội Trọng Đức (thôn Thanh Bình 1, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng) trong giai đoạn dịch Covid-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đợt công tác 2 ngày triển khai các hoạt động tại Trung tâm này như: Phun khử khuẩn môi trường và diệt côn trùng gây bệnh, tổ chức khám sàng lọc bệnh nhân tâm thần và truyền thông phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Khám cho bệnh nhân tâm thần tại Đức Trọng

Đoàn công tác đã thực hiện phun khử khuẩn bằng dung dịch Cloramine B 25%, Permethrine 50EC và Super clor 70% để khử khuẩn và phun diệt côn trùng (ruồi, muỗi…) tại 2 khu trại nam và nữ với tổng diện tích 16.300 m2. Về hoạt động khám sàng lọc bệnh nhân tâm thần: Tại trại nam có 79 bệnh nhân được khám; trong đó, có 77 bệnh nhân tâm thần phân liệt và 2 bệnh nhân động kinh. Tại trại nữ số bệnh nhân được khám là 114 người; trong đó, có 106 bệnh nhân tâm thần phân liệt, 6 bệnh nhân động kinh và 2 bệnh nhân trầm cảm.
Khám cho bệnh nhân cơ sở tại Đức Trọng

Đồng thời, đoàn y, bác sĩ đã tổ chức truyền thông trực tiếp cho chủ cơ sở, nhân viên và bệnh nhân tại cơ sở Trọng Đức về diễn biến, tình hình và các biện pháp phòng tránh dịch Covid-19, cấp phát tờ rơi, áp phích; hướng dẫn tiếp tục triển khai tiếp các công tác về phòng chống dịch Covid-19 và quản lý bệnh nhân tâm thần tại cơ sở Trọng Đức.