Truyện ngắn: BÀI HÁT CỦA NHỮNG THẰNG ĐIÊN

BÀI HÁT CỦA NHỮNG THẰNG ĐIÊN

Tác giả: Bác sĩ Nguyễn Ngọc Điệp

Nhà xuất bản Công an Nhân dân phát hành 2019

Tái bản lần thứ nhất, tháng 4/2022


CHƯƠNG I: KÝ ỨC ẢO GIÁCCHƯƠNG 2: NƯỚC MẮT ĐÊM 30
CHƯƠNG 3: "HÃY YÊU THƯƠNG NHAU KHI CÒN SỐNG"CHƯƠNG 4: NỤ HÔN ĐỊNH MỆNHCHƯƠNG 5: "GIẤC MƠ XƯA KHĂN PHỦ VÀNH SÔ"

CHƯƠNG 6: NƯỚC MẮT KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ BẰNG TIỀN
CHƯƠNG 7: VÁN BÀI LẬT NGỬA
CHƯƠNG 8: CÁI NHÌN XUYÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 9: HỒNG NHAN TRI KỶ
CHƯƠNG 10: TIỂU SIÊU VÀ TRƯƠNG VÔ HẠI
CHƯƠNG 11: SỰ IM LẶNG TRẮNG XÓA NHƯ MƯA
CHƯƠNG 12: LÒNG MẸ
CHƯƠNG 13: CON NGƯỜI AI CŨNG CHỈ CÓ 1 LẦN ĐỂ SỐNG
CHƯƠNG 14: CHẾT THEO CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG 15: TRONG CUỘC ĐỜI MỖI CON NGƯỜI